MUDr. Elena Huňárová, pediatria, dorastové lekárstvo